• Kontaktirajte nas

    • Republike Srpske br. 5, Loznica
    • +381 15 892 050
    • plastex@mail.com
    • Ponedeljak – Subota: 07:00 – 17:00

BAZENI

LAJNERI ZA BAZENE

LAJNERI ZA BAZENE

Budući da se radi o tehnički specifičnom poslu, zahtevnim detaljima i dekorativnom izgledu, ugradnju lajnera morate prepustiti specijalizovanim izvođačima koji poseduju odgovarajuće kvalifikacije, sertifikate, ateste za varenje i važeće licence proizvođača lajnera.

REZERVOARI ZA VODU ZA PIĆE

REZERVOARI ZA VODU ZA PIĆE

Uz tehničku podršku i višedecenijsko iskustvo kompanije Sika, koristeći vrhunski materijal Sikaplan WT 4220 – 15C vršimo oblaganje rezervoara za pitku vodu i vodu za potrebe prehrambene industrije.

PREKRIVKE ZA BAZENE

PREKRIVKE ZA BAZENE

Visoko kvalitetne namenske prekrivke otporne na hlorisanu vodu

GALERIJA

GALERIJA

GALERIJA